Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
outcollege
outcollege
['aut,kɔlidʒ]
tính từ
ngoại trú (đại học)
ngoài đại học


/'aut,kɔlidʤ/

tính từ
ngoại trú (đại học)
ngoài đại học


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.