Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
octangle
octangle
Xem octagon


/'ɔktəgən/

danh từ (octangle) /'ɔktæɳgl/
(toán học) hình tám cạnh, hình bát giác

tính từ
(toán học) tám cạnh, bát giác


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.