Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ocean tramp
ocean+tramp
['ou∫n'træmp]
danh từ
tàu biển chở hàng lẻ


/'ouʃn'træmp/

danh từ
tàu biển chở hàng lẻ

Related search result for "ocean tramp"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.