Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
object-staff
object-staff
['ɔbdʒiktstɑ:f]
danh từ
cái mia ngắm (của người quan sát địa chất)


/'ɔbdʤiktstɑ:f/

danh từ
cái mia ngắm (của người quan sát địa chất)

Related search result for "object-staff"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.