Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
oai danh


[oai danh]
xem uy danh
power and reputation.power and reputation


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.