Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
oẻ


[oẻ]
to bend down
gánh nặng đòn gánh oẻ xuống
The shoulder pole bends under the heavy load.Bend
Gánh nặng đòn gánh oẻ xuống The shoulder pole bends under the heavy load


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.