Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhất loạt


[nhất loạt]
cũng như nhất luật
All and sundry, one and all.
Nhất loạt phải có mặt
One and all must be present.
everything without exception, the whole lot, all the lotAll and sundry, one and all
Nhất loạt phải có mặt One and all must be present


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.