Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngoài đường


[ngoài đường]
in the street
Đá banh ngoài đường nguy hiểm lắm
It is very dangerous to play football in the streetin the street


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.