Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nghiêm chính


[nghiêm chính]
(ít dùng) Strict upright, strict honest, inteslation(ít dùng) Strict upright, strict honest


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.