Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngữ phápnoun
syntax grammar

[ngữ pháp]
grammar
Ngữ pháp tiếng Pháp rất phức tạp
French grammar is very complicated
Con làm bài tập ngữ pháp xong chưa?
Have you finished grammar exercises?
(tin học ) Trình kiểm tra ngữ pháp
Grammar checker
grammatical
Viết một câu đúng ngữ pháp
To write a grammatical sentence
Cấu trúc ngữ pháp của một ngôn ngữ
Grammatical structure of a languageGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.