Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngồi tùverb
to go to prison; to jail

[ngồi tù]
xem ở tù
Đó là lần thứ hai y ngồi tù
It's his second spell in prisonGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.