Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngôn luận


[ngôn luận]
speech
Tự do ngôn luận
Xem quyền tự do ngôn luận
Cơ quan ngôn luận
Organ
Báo Nhân Dân là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng Sản Việt Nam
The Nhan Dan paper is the organ of the Vietnamese Communist PartySpeech
Tự do ngôn luận Freedom of speech
Cơ quan ngôn luận A mouthpiece


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.