Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nêunoun
tet pole
verb
to raise; to bring up; to set
nêu lên một câu hỏi to raise a question
nêu gương to set an example

[nêu]
lunar New Year's (Tet) pole (cây nêu)
to raise; to bring up; to set.
nêu lên một câu hỏi
to raise a question.
nêu gương
to set an example.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.