Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mismarriage
mismarriage
['mis'mæridʒ]
danh từ
cuộc hôn nhân không xứng hợp; cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối


/'mis'mæridʤ/

danh từ
cuộc hôn nhân không xứng hợp, cuộc hôn nhân không hạnh phúc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.