Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
misinterpreter
misinterpreter
['misin'tə:pritə]
danh từ
người hiểu sai, người giải thích sai
người phiên dịch sai


/'misin'tə:pritə/

danh từ
người hiểu sai, người giải thích sai
người phiên dịch sai


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.