Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
may-beettle


/'mei,bi:tl/ (May-bug) /'meibʌg/
bug) /'meibʌg/

danh từ
(động vật học) con bọ da


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.