Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
love-token
love-token
['lʌv,toukən]
danh từ
vật kỷ niệm tình yêu


/'lʌv,toukən/

danh từ
vật kỷ niệm tình yêu

Related search result for "love-token"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.