Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lip-speaking
lip-speaking
['lip,spi:kiη]
danh từ
sự ra hiệu bằng môi


/'lip,spi:kiɳ/

danh từ
sự ra hiệu bằng môi

Related search result for "lip-speaking"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.