Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lifter


    Chuyên ngành kinh tế
máy nâng
thang máy
    Chuyên ngành kỹ thuật
cần đẩy
cần nâng
con đội
máy nâng
thang máy
    Lĩnh vực: cơ khí & công trình
cái nâng
cam nâng
    Lĩnh vực: xây dựng
cần cẩu
thiết bị đẩy
    Chuyên ngành kỹ thuật
cần đẩy
cần nâng
con đội
máy nâng
thang máy
    Lĩnh vực: cơ khí & công trình
cái nâng
cam nâng
    Lĩnh vực: xây dựng
cần cẩu
thiết bị đẩy


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.