Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lợpverb
to cover; to roof
lợp nhà to roof a house

[lợp]
động từ.
to cover; to roof.
lợp nhà
to roof a house.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.