Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lùng bắt


[lùng bắt]
Hunt down.
Lùng bắt một tên tội phạm
To hunt down a criminal.Hunt down
Lùng bắt một tên tội phạm To hunt down a criminal


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.