Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
knockhead
knockhead
['nɔkhed]
nội động từ
cúi lạy sát đất, quỳ lạy; khấu đầu lạy tạ


/'nɔkhed/

nội động từ
cúi lạy sát đất, quỳ lạy; khấu đầu lạy tạ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.