Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khôi giáp


[khôi giáp]
(cũ) First laureate in national competition-examination.(cũ) First laureate in national competition-examination


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.