Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khè


[khè]
Dirty (yellow).
Răng vàng khè
Dirty yellow teeth.Dirty (yellow)
Răng vàng khè Dirty yellow teeth


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.