Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jump-start
ngoại động từ
khởi động bằng cách đẩy xe rồi cài sốjump-start
['dʒʌmpstɑ:t]
ngoại động từ
khởi động bằng cách đẩy xe rồi cài sốGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.