Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
itemizer
itemizer
['aitəmaizə]
danh từ
người ghi thành từng khoản, người ghi thành từng món


/'aitemaizə/

danh từ
người ghi thành từng khoản, người ghi thành từng món


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.