Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
involuntariness
involuntariness
[in'vɔləntərinis]
danh từ
sự không cố ý, sự không chủ tâm, sự vô tình


/in'vɔləntərinis/

danh từ
sự không cố ý, sự không chủ tâm, sự vô tình


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.