Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
insurance policy
danh từ
hợp đồng bảo hiểm, bảo khoáninsurance+policy
[in'∫uərəns,pɔlisi]
danh từ
hợp đồng bảo hiểm, bảo khoánGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.