Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hush up
hush+up

[hush up]
saying && slang
do not talk, be quiet, keep quiet
"Mommy, there's the man who kissed you!" "Hush up, child."Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.