Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
humble plant
humble+plant
['hʌmblplænt]
danh từ
(thực vật học) cây xấu hổ, cây trinh nữ


/'hʌmblplænt/

danh từ
(thực vật học) cây xấu hổ, cây trinh nữ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "humble plant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.