Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hairclipper
hairclipper
['heə,klipə]
danh từ
máy xén lông


/'heə,klipə/

danh từ
máy xén lông


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.