Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hèn hạadj
vile; mean; despicable

[hèn hạ]
tính từ
vile; mean; despicableGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.