Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hâm hẩm


[hâm hẩm]
(khẩu ngữ, ít dùng) Slightly crack-brained.(khẩu ngữ, ít dùng) Slightly crack-brained


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.