Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grievous bodily harm
danh từ, viết tắt là GBH
sự tổn thương trầm trọng do một hành động xâm kích trái pháp luậtgrievous+bodily+harm
['gri:vəs'bɔdili'hɑ:m]
danh từ, viết tắt là GBH
(pháp lý) sự tổn thương trầm trọng do một hành động xâm kích trái pháp luậtGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.