Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grassroots
grassroots
['gra:sru:ts]
danh từ số nhiều
(thông tục) những người dân thường (đối lại với những người có quyền hành); (nói chung) thường dân
we must not forget about the grassroots
chúng ta không được quên dân chúng
dissatisfaction at the grassroots
sự bất mãn trong dân chúng
nền tảng; cơ sở


/'gra:sru:ts/

danh từ số nhiều
(thông tục) những người dân thường


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.