Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
giải nhiệm


[giải nhiệm]
to remove somebody from his/her postfree (somebody) from his (her) functions


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.