Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
giàu sang


[giàu sang]
xem giàu cóHigh and rich
Giàu sang mà tham lam, nghèo khó nhưng hào phóng High and rich but covetous, low and poor but liberal ; poor and liberal, rich and covetous


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.