Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
get stuck in (to something)
get+stuck+in+(to+something)
thành ngữ stuck
get stuck in (to something)
(thông tục) hăng hái bắt đầu làm cái gìGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.