Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gentlefolks
gentlefolks
['dʒentlfouks]
danh từ số nhiều
những người thuộc dòng dõi trâm anh, những người thuộc gia đình quyền quý


/'dʤentlfouks/

danh từ số nhiều
những người thuộc dòng dõi trâm anh, những người thuộc gia đình quyền quý


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.