Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ganh đuaverb
to rival; to vie; to compete

[ganh đua]
to rival; to vie; to competeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.