Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
gộtverb
to clean
gột rửa to cleanse

[gột]
động từ
to clean
gột rửa
to cleanseGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.