Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
free soil
free+soil
['fri:'sɔil]
danh từ
miền không có chế độ nô lệ


/'fri:'sɔil/

danh từ
miền không có chế độ nô lệ

Related search result for "free soil"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.