Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
form of address
form+of+address
['fɔ:məvə'dres]
danh từ
hình thức xưng hô lễ phépGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.