Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fire hydrant

fire+hydrant


fire hydrant

Fire fighters hook a hose up to a fire hydrant to get water.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.