Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
felones de se
felones+de+se
Xem felo de se


/'fi:loudi:'si/

danh từ, số nhiều felones de se, felos de se
sự tự tử
người tự tử


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.