Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
all out
all+out
thành ngữ out
all out
(thông tục) sử dụng mọi phương kế; dốc toàn lực
the team is going all out to win the championship
đội sẽ dốc toàn lực để đoạt chức vô địchGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.