Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
exfoliate
exfoliate
[eks'foulieit]
nội động từ
tróc vỏ (cây), tróc (da), róc (xương)


/eks'foulieit/

nội động từ
tróc vỏ (cây), tróc (da), róc (xương)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.