Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
evenfall
evenfall
['i:vənfɔ:l]
danh từ
(thơ ca) buổi hoàng hôn; lúc chiều tà


/'i:vənfɔ:l/

danh từ
(thơ ca) buổi hoàng hôn; lúc chiều tà

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.