Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
erstwhile
erstwhile
['ə:stwail]
Cách viết khác:
erst
[ə:st]
như erst


/ə:st/ (erstwhile) /'ə:stwail/

phó từ
(từ cổ,nghĩa cổ) ngày xưa, xưa kia

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.