Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
electroscope
electroscope
[i'lektrəskoup]
danh từ
dụng cụ nghiệm tĩnh điện


/i'lektrəskoup/

danh từ
cái nghiệm tĩnh điện


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.